Fonder/Stipendier

IFK Moras fonder

Stöd IFK Moras fonder genom donationer eller använd fonderna för att hylla och hedra. Ändamålet med fonderna är att samla in pengar för att med stipendier stimulera våra ungdomar, aktiva och ledare till fortsatt träning och utveckling. Stipendierna ska trygga IFK Moras framtida rekrytering samt ge våra duktiga ledare stimulans.

Om du vill ge ett bidrag till någon av fonderna nedan kontakta Ulrika Hugerth på kansliet, 0250-392 28.

Här kan du ladda ner en ”Till minnet av”-blankett (en redigerbar Word-fil).

Blanketter finns även att hämta i receptionen i Vasaloppets Hus.

Till Ernfrid Lagborgs minne 
Utdelas till IFK Moras bästa idrottsutövare under verksamhetsåret (Se Till Ernfrid Lagborgs minne – Årets idrottsprestation nedan).

Mora-Nisses jubileumsfond
Mora-Nisses jubileumsfond instiftades för att hedra Nils Mora-Nisse Karlsson vid hans 65-årsdag 1982. Fonden har till syfte att stödja svenska skidjuniorer, såväl flickor som pojkar i åldern 17-20 år.

IFK Moras ungdomsledarfond
Söks av ungdomsledare i IFK Mora för nytänkande i aktiviteter/arrangemang rörande ungdomsverksamhet där samarbete med andra IFK-klubbar, Sälens IF och andra föreningar i Mora kommun premieras.

Hillevi och Ingemar Karlbergs minnesfond
Utdelas till unga lovande friidrottare och/eller ungdomsledare inom friidrotten i Mora med omnejd.

Mikael Mattson-Djos minnesfond
Utdelas till förtjänt aktiv inom IFK Mora alpina klubb.

Sture Jorbrinks Minnesfond
Utdelas till förtjänt ledare/aktiv inom IFK Moras gymnastikklubb.

Erik Mattssons minne
Utdelas till förtjänt ledare/tränare inom IFK Moras Fotbollklubb.

Betalas in på:

Bankgiro: 680-6756 eller Swish 1231098045

IFK Moras stipendier

Följande stipendier delas ut på idrottsalliansens årsmöte varje år. Förslag på stipendiater till priserna nedan lämnas av IFK Moras klubbar till idrottsalliansen klubbvis i december varje år. Uttagningskommittén består av idrottsalliansens styrelse.

FM Mattsson stipendiet – Årets IFK:are
FM Mattsson AB gratulerade IFK Mora på 90-årsdagen genom att instifta ett stipendium. Det ska tillfalla den idrottskvinna/man som under det senaste året gjort framstående insatser inom sitt område. 5 000 kronor går till stipendiaten. Stipendiaten utses av representanter för IFK Mora idrottsallians och FM Mattsson AB.

Årets idrottsprestation
Utdelas till bästa idrottsprestation inom IFK Mora under året. 2 000 kronor (till Ernfrid Lagborgs Minne).

Årets Junior 
Stipendium på 2 000 kronor. Utdelas till bästa idrottsliga juniorprestation inom IFK Mora under året.

Årets Ungdom
Utdelas till den idrottsungdom som under året utfört bra idrottsprestationer och samtidigt uppträtt som en god kamrat och ett bra föredöme för sina idrottskamrater både på och utanför tävlingsarenan. 2 000 kronor.

Årets Ledare
Utdelas till en ledare i IFK Mora som under året utfört ett stort ideellt arbete för föreningen och samtidigt bidragit till en positiv utveckling inom föreningen. 2 000 kronor.

Årets Unga ledare
Utdelas till en ungdom som är ledare i IFK Mora som under året utfört ett stort ideellt arbete för föreningen och samtidigt bidragit till en positiv utveckling inom föreningen. 2 000 kronor..

Årets Funktionär
Utdelas till den funktionär i IFK Mora som under året utfört ett stort ideellt arbete för föreningen. 2000 kr.

Lädeordens stipendiefond

Även Lädeordens stipendier delas ut på idrottsalliansens årsmöte. Lädeordens riddare lämnar vid varje årsmöte 50 kronor till en fond. Ur denna fond utbetalas från och med 2003 två stipendier på 1000 kronor jämte ett diplom. Det ena till en ledare och det andra till en aktiv.