Om IFK Mora

IFK Mora är en av Sveriges mest kända idrottsföreningar. En förening med traditioner och ett rykte om sig att fostra ambitiösa och framgångsrika idrottsmän och kvinnor. Utmärkta ambassadörer för sina respektive sporter och samtidigt även för orten Mora.

Verksamheten bedrivs i sex olika klubbar med IFK Mora Idrottsallians, IA, som huvudstyrelse. I våra klubbar finns det plats för alla. Barn, ungdomar och vuxna deltar efter sina egna förutsättningar och villkor. Du väljer själv vilken nivå som passar dig bäst. Det finns duktiga ledare som tar hand om dig och utvecklar dina talanger och intressen.

Vilken gren passar dig? IFK Moras sex klubbar kan erbjuda dig många olika grenar. Gemensamt för klubbarna är att du möts av ett helhjärtat engagemang från kunniga ledare och instruktörer. Det gäller såväl teknik- och konditionsträning som den sociala delen med kamratskap och eget ansvar.

Här når du respektive IFK Mora-klubb:

IFK Mora alpina klubb

IFK Mora fotbollsklubb

IFK Mora friidrottsklubb

IFK Mora gymnastikklubb

IFK Mora orienteringsklubb

IFK Mora skidklubb


IFK Mora Idrottsallians

 • IFK Mora IA är en ideell förening genom att IA är samverkans- och serviceorgan för de sex medlemsföreningarna. Därför är IA skattebefriad, som andra ideella föreningar.
 • Varje IFK Mora-klubb är en egen juridisk person, har egna stadgar, eget årsmöte, egen ekonomi, är skyldiga följa IA:s stadgar, väljer ombud till IA:s årsmöte, är arbetsgivare för egen personal med mera.
 • Genom sina klubbar är IA ansluten till respektive specialidrottsförbund och därigenom Riksidrottsförbundet, RF.
 • Vasaloppet är en förlängning av IFK Mora IA:s verksamhet
 • Årsmötet är IA:s högsta beslutande organ.
 • Årsmötet väljer en IA – styrelse (7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter).
 • Ändring av IA:s stadgar kräver 2/3 majoritet.
 • Varje medlemsförening har i grunden tre röstberättigade ombud till årsmötet. För varje påbörjat 100-tal medlemmar per 31 december har dessutom respektive medlemsförening ytterligare ett röstberättigat ombud. En medlemsförening har dock max 1/3 av det samlade röstetalet.
 • Vid årsmötet 2018 hade alpina klubben 6 röster (292 medlemmar), fotbollsklubben 8 röster (434 medlemmar), friidrottsklubben 6 röster (220 medlemmar), gymnastikklubben 12 röster (820 medlemmar), orienteringsklubben 8 röster (445 medlemmar) och skidklubben 15 röster (1140 medlemmar). 
 • IFK Mora IA ingår i centralorganisationen Idrottsföreningen Kamraterna (IFK) för hela Sverige (IFK centralt bildades år 1895).
 • Respektive specialklubb har vissa rättigheter och skyldigheter enligt stadgarna. Klubbarna får till exempel inte ändra stadgar utan IA:s godkännande.
 • Klubbarna är skyldiga att följa IA:s stadgar, ha IFK Mora i namnet, använda klubbmärket, klubbfärg och övriga IFK Mora-signum.
 • Årsmötet beslutar om nya specialklubbar ska få komma med.


Läs mer om IFK Moras och klubbarnas historik under fliken ”Historik” på startsidan.