Stadgar

Stadgar för IFK Mora idrottsallians.

Reviderade och antagna på årsmötet 2017-05-23.