Stadgar

Stadgar för IFK Mora idrottsallians.

Reviderade och antagna på det extra årsmötet 2020-11-16.