IFK-Kamraten

IFK-Kamraten är en gemensam klubbtidning för de sex föreningarna inom IFK Mora idrottsallians. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.

Till höger ser du förstasidan på senaste numret, 1-2020, av IFK-Kamraten. Klicka på bilden och läs tidningen som PDF:

Äldre nummer i PDF-format hittar du i högerspalten.
 

Utgivningsplan 2020:

Nummer 2-2020
Manusstopp 12 juni 
Utgivning vecka 27

Nummer 3-2020
Manusstopp 18 september 
Utgivning vecka 41

Nummer 4-2020
Manusstopp 27 november 
Utgivning vecka 51

Har tips på inslag till klubbtidningen? Ta då kontakt med någon i redaktionen.

Redaktionsråd:

Johan Trygg, redaktör

IFK Mora Idrottsallians
johan.trygg@ifkmora.se
0250-392 43

Maria Melvin
IFK Mora alpina klubb
alpina@ifkmora.se
0250-392 85

Pernilla Näsdal
IFK Mora gymnastikklubb
gymnastik@ifkmora.se
0250-392 21

Bo Thunberg
IFK Mora fotbollsklubb
bosse.thunberg@gmail.com 
0250-188 21

Ing-Mari Skogs
IFK Mora friidrottsklubb
friidrott@ifkmora.se 
0250-392 20

Vakant
IFK Mora orienteringsklubb
Anna Bleckur
IFK Mora skidklubb
anna.bleckur@ifkmora.se
0250-392 83
Jennie Hedh
IFK Mora idrottsallians
jennie.hedh@ifkmora.se
0250-392 78
Susanne Ericson
Vasaloppet, funktionärsansvarig
susanne.ericson@vasaloppet.se
0250-392 65 

Produktion:
Layout: Johan Trygg
Tryckeri: Åtta.45 Tryckeri AB

Annonser:
Johan Trygg
johan.trygg@ifkmora.se

0250-392 43

Upplaga: Cirka 2 200.

 

Ansvarig utgivare:

Gunnel Söderberg, IFK Mora idrottsallians
gunnel.soderberg@mora.se
070-564 37 00