IFK-Kamraten

IFK-Kamraten är en gemensam klubbtidning för de sex föreningarna inom IFK Mora idrottsallians. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.

Till höger ser du förstasidan på senaste nyhetsbrevet, 2-2021, av IFK-Kamraten. Klicka på bilden och läs nyhetsbrevet som PDF:

 

Äldre nummer i PDF-format hittar du i högerspalten.
 

Utgivningsplan 2021:

IFK-Kamraten i pappersformat är pausat sedan hösten 2020. Från december 2020 publicerar vi istället ett digitalt nyhetsbrev, som utkommer enligt tidigare utgivningsplan 4 gånger om året.

 

Har tips på inslag till klubbtidningen? Ta då kontakt med någon i redaktionen.

Redaktionsråd:

 

Erika Åkesson
IFK Mora alpina klubb
alpina@ifkmora.se
0250-392 85

Pernilla Näsdal
IFK Mora gymnastikklubb
gymnastik@ifkmora.se
0250-392 21

Bo Thunberg
IFK Mora fotbollsklubb
bosse.thunberg@gmail.com 
0250-188 21

Ing-Mari Skogs
IFK Mora friidrottsklubb
friidrott@ifkmora.se 
0250-392 20

Vakant
IFK Mora orienteringsklubb
Tomas Bredberg
IFK Mora skidklubb
tomas.bredberg@ifkmora.se
0250-392 83
Jennie Hedh
IFK Mora idrottsallians
jennie.hedh@ifkmora.se
0250-392 78
Susanne Ericson
Vasaloppet, funktionärsansvarig
susanne.ericson@vasaloppet.se
0250-392 65 

Produktion:
Layout: xxx
Tryckeri: Åtta.45 Tryckeri AB

Annonser:
xxx

Upplaga: Cirka 2 200.

 

Ansvarig utgivare:

Björn Åkerblom, IFK Mora idrottsallians
bjorn.akerblom@gmail.com
070-618 41 14