IFK MORA idrottsallians

IFK Mora är cirka 3000 aktiva utövare inom
sex olika föreningar. Tillsammans grundade
vi Vasaloppet och äger det än idag.

Nyhetsarkiv

How to impact coach behaviours

Mark Bennett har under de senaste 30 åren arbetat med att utveckla och stärka tränare i olika idrotter och på olika nivåer genom att stödja förändringen av beteenden.

Mark trycker på vikten att ha en tydlig och identifierad målbild, vad det är som du som tränare vill utveckla ditt eget så kallade ”lighthouse”. Något som du hela tiden kan referera till och sträva mot.

Läs mer här i senaste Tränarpasset från Sisu idrottsutbildarna.