IFK MORA idrottsallians

IFK Mora är cirka 3000 aktiva utövare inom sex olika
föreningar. Tillsammans grundade vi Vasaloppet och
äger det än idag. Sedan 1992 har vi också glädjen att
kalla Sälens IF för medlem i ”familjen”, och tillsammans 
utgör vi ägare till vårt fantastiska Vasalopp. 

Nyhetsarkiv

Olav Cristoferson omvaldes till ordförande i idrottsalliansen

På onsdagskvällen genomfördes IFK Mora idrottsallians årsmöte i Hemusgården samt digitalt. Olav Cristoferson omvaldes enhälligt till ordförande i IFK Mora IA.

På grund av rådande omständigheter så var det möjligt att delta på mötet digitalt. I Hemusgården var ett 25 personer på plats väl utspridda i lokalen och digitalt deltog ett tiotal personer.

Innan årsmötesförhandlingarna så informerade Mats Rylander om projektet Vasaloppet 100 år. Mats deltog via länk. Efter informationen så läste Olav Cristofersson upp vilka aktiva och ledare som i år är mottagare av idrottsalliansens utmärkelser och stipendier. De utvalda kommer få sina utmärkelser vid ett senare tillfälle.

Bigitta Sohlberg valdes till mötesordförande och ledde mötesförhandlingarna med säker hand. När det var dags för val så omvaldes Olav Cristoferson enhälligt till ordförande. Även övriga val skedde enhälligt. Till styrelseledamöter för två år valdes: Towe Söderlund (omval), Peter Helander (nyval) och Jonas Buud (nyval). Kvar i styrelsen är sedan tidigare Pär Sterner, Tom Wallén och Björn Åkerlund. Till styrelsesuppleanter för ett år valdes: Linda Morell (omval), Maria Jacobsson (omval) och Sara Larsson (nyval).

Val skedde också till Mora Nisses jubileumsfond. Erik Svensson omvaldes som ledamot för två år. Åsa Mattson och Marianne Karlsson Eriksson sitter kvar sedan tidigare.

Anna Wadman och Gunnel Söderberg lämnade IA-styrelsen. De deltog inte på mötet och avtackas vid senare tillfälle.

Idrottsalliansen årsmöte genomfördes i Hemusgården på onsdagskvällen. Olav Cristoferson omvaldes till ordförande. Det var möjligt att delta på mötet digitalt. Här sitter deltagarna på plats och lyssnar på Mats Rylanders information om projektet Vasaloppet 100 år. FOTO: Johan Trygg.